Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0948 923 800 info@mclevik.sk

Míľa pre mamu

Už tradične usporiadavame udalosť míľa pre mamu ktorá oslavuje krásu materstva! 

MAMY POMÁHAJÚ MAMÁM! Míľa pre mamu už túto sobou 7.5.2022!

ORGANIZÁTORI Materské Centrum Nezábudka Play Wisely Žilina - Čmeliakovo Únia materských centier a Materské Centrum Levík aj tento usporadúvajú podujatie Míľa pre mamu!

Míľa pre Mamu je celospoločenské podujatie venované
všetkým mamám, ktoré sa každoročne koná na Slovensku
a v zahraničí v predvečer Dňa matiek, ako oslava materstva, prejav úcty mamám a dobrovoľníctvu v rodinných a materských centrách,
určené pre širokú verejnosť.

Podujatie Míľa pre mamu 2022 pripravujú materské a rodinné centrá. Je to míľový pochod, ktorý môžu prejsť všetci ako poďakovanie svojim matkám. CIEĽOM je spojiť celé Slovensko a zahraničie, účastníkov pochodu, do jednej myšlienky a vyjadreniu „Ďakujem, že si mama“.

Ciele projektu:

Pripomenúť širokej verejnosti sviatok „Deň matiek“ a vyzvať ľudí na
prejav väčšej úcty k matke, vedieť povedať:

..ďakujem mami, ľúbim ťa, som tu pre teba..,

slová, ktorých nikdy nie je dosť.

Tešíme sa na vás v sobotu, 7.mája 2022 na najväčšom podujatí pre mamy,

Míľa pre Mamu 2022!

Ďalšia