Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0948 923 800 info@mclevik.sk

2% Z DANE

Ako môžete darovať 2%

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa robí ročné zúčtovanie:

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  •  
  • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali
  •  
  • Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a ► POUČENIE na vyplnenie Vyhlásenia

 

Vo Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za Materské centrum Levík.

 

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj s Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, resp. ich doneste k nám a my ich už za vás doručíme na daňový úrad.

 

Ak si za rok 2021 podávate daňové priznanie ako FO alebo PO

a rozhodnete sa Vaše 2% darovať nášmu Materskému centru Levík, toto sú údaje potrebné na vyplnenie:

 

Prijímateľ:

Materské centrum Levík

IČO: 42066000

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC

Ďalšia