Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0918 844 444, 0911 509 110 info@mclevik.sk

Meditácie

MEDITÁCIE 

Každú stredu od 18.15 hod.

Kurzy začiatočníci - možnosť prihlásenia každú prvú stredu v mesiaci

Kurz je bezplatný

 

Info: tel. 0903 728 999