Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0918 844 444, 0911 509 110 info@mclevik.sk

Hračkovo

- neorganizovaná aktivita

- vstup zahŕň​a použitie hrač​iek a zariadenia materského centra

- podporuje zač​lenenie dieťata do kolektívu, orientáciu v novom  priestore

- združuje mamič​ky, možnosť​ nadviazať​ nové kontakty

- spestrenie každodennej rutiny rodičovskej dovolenky

 

Príspevok: 15,- Eur / 10 vstupov

resp. jednorázový príspevok na vstup 2 €

Herň​a prebieha v zmysle platného rozvrhu, bez nutnosti prihlasovať sa

 

Bližšie info:

Zuzka S., tel. 0904 388 655, Gabika, tel. 0904 130 700, Danka, tel. 0911 509 110, Saška, tel. 0918 844 444, info@mclevik.sk