Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0918 844 444, 0911 509 110 info@mclevik.sk

Dielničky pre vaše detičky

Dielničky pre deti so zdravotným znevýhodnením

pod vedením špeciálneho pedagóga - tenečno pohybového terapeuta

 

Tieto deti vyžadujú spoločne strávený čas, priestor, zábavu, veselú právnu atmosféru,

úsmev, šport, pozdrav, spoluprácu

 

Na stretnutiach budeme pracovať s deťmi pomocou tanečno pohybovej terapie,

prvkami arterapie, muzikoterapie a dramatoterapie

 

Reálna spolupráca rodičov a špeciálnych pedagógov, terapeutov 

Chce to odvahu, zanietenie a vytrvalosť, napriek prekážkam a ťažkostiam

 

Termín stretnutí: utorok od 15.00 do 16.00 hod.

Príspevok: 10 € / hod.

Bližšie info a prihlasovanie výhradne u:
Mgr.Haviarová Andrea, tel.č. 0904 149 952, ahaviarova@azet.sk
Mgr.Hnitková Adriana, tel.č. 0905 396 747, a.hnitkova@gmail.com