Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0918 844 444, 0911 509 110 info@mclevik.sk
Napíšte nám
Kontakt Info
MATERSKÉ CENTRUM LEVÍK
RUŽOVÁ 1637
010 01 ŽILINA
EMAIL:info@mclevik.sk
IČO: 42066000
DIČ: 2022789615 (nie sme platcom DPH)
BANK. SPOJENIE ČSOB: SK60 7500 0000 0040 0719 4969
ŠTATUTÁRKY ZDRUŽENIA:
ING.ALEXADRA KRAJČÍOVÁ ORČÍKOVÁ, TEL.0918 844 444
ING. DANKA ŠIMOVÁ, TEL.0911 509 110

info@mclevik.sk